เกี่ยวกับสำนักกฎหมาย สยามลีกัล อินเตอร์เนชั่นแนล


สำนักกฎหมาย สยาม ลีกัล อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านกฎหมายและบัญชีโดยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ประณีต ละเอียดอ่อนและเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่ายี่สิบปี ทั้งมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับของวงการกฎหมาย อาทิเช่น เนติบัณฑิตผู้ผ่านการสอบด้วยคะแนนอันดับต้นๆ ของประเทศ ทนายความผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ และที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักกฎหมาย สยาม ลีกัล อินเตอร์เนชั่นแนลให้ความสำคัญอย่างมากกับการบริการอย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพและชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การนำความเป็นธรรมมาสู่ลูกความ โดยให้บริการงานด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลทั้งที่เป็นโจทก์และจำเลยในศาลต่างๆ ตลอดจนงานด้านการให้คำปรึกษาทั้งในและระหว่างประเทศ การร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญา ตลอดจนงานอื่นๆ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมายอาทิเช่น

 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บี.เอ็น.เอ็ช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด”หรือ โรงพยาบาล บี. เอ็น. เอ็ช”
 • บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • ดีทแฮล์ม แอนด์ โก ลิมิเต็ด
 • บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จำกัด
 • บริษัท ม่อนพญาพรหม จำกัด เจ้าของผู้ดำเนินกิจการสนามกอล์ฟโครงการ
  “เชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท” จังหวัดเชียงใหม่
 • บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท อร่ามเวชเภสัช จำกัด