โครงการสัมมนาสำนักกฎหมายสยาม ลีกัล คอนซัลแทนต์ ครบรอบ 25 ปี ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2563

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","mode_bx":"horizontal","slide_to_show_bx":"1","max_slide_to_show_bx":"1","slide_to_scroll_bx":"1","slide_margin_bx":"0","slide_width_bx":"0","start_slide_bx":"0","ticker_bx":"false","ticker_hover_bx":"true","height_start_bx":"true","random_start_bx":"false","caption":"false"}